Biblioteket søker fagansatte til pilotprosjekt om publisering av forskningsdata

HVL har inngått avtale for åpen publisering av forskningsdata i Dataverse.no. Dataverse er en arkivløsning for forskningsdata som er utviklet ved Harvard, og den norske instansen driftes av Universitetet i Tromsø.

Kunnskap om håndtering av forskningsdata er viktig i søknader om forskningsfinansiering, og gjennom deltakelse i pilotprosjektet vil du opparbeide deg nyttig kompetanse på dette området. Ved å publisere forskningsdata bidrar du til økt synlighet for din forskning og økt sannsynlighet for siteringer.

Til dette pilotprosjektet ønskes forskningsdata som kan publiseres åpent. Persondata og andre sensitive data ønskes derfor ikke.

Prosjektgruppen består bl.a. av medlemmer med lang erfaring med kuratering og publisering av forskningsdata. Gjennom prosjektet ønsker vi å opparbeide oss kunnskap om hvilke behov våre fagansatte har, slik at vi kan utvikle kurs og informasjon til våre brukere.

Vi ber om tilbakemelding fra interesserte så snart som mulig, og ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på.

Les mer om fordelene med publisering av forskningsdata her.

Mvh
Sondre Strandskog Arnesen, prosjektleder
Kjetil Sletteland, datakurator

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.