Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig

MILGRAM EXPERIMENT, 1963
Illustration: Granger, NYC / The Granger Collection

Midt i julestria i fjor kunngjorde Kunnskapsdepartementet «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata«, med klare forventninger om at forskningsdata, finansiert av statlige midler, skal publiseres åpent for å gjenbrukes til alle formål.

Fortsett å lese «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig»