Biblioteket søker fagansatte til pilotprosjekt om publisering av forskningsdata

HVL har inngått avtale for åpen publisering av forskningsdata i Dataverse.no. Dataverse er en arkivløsning for forskningsdata som er utviklet ved Harvard, og den norske instansen driftes av Universitetet i Tromsø.

Fortsett å lese «Biblioteket søker fagansatte til pilotprosjekt om publisering av forskningsdata»

Kunsten å reprodusere

Foto av Chris Barbalis

Hvert år publiseres det en hel haug med forskningsresultater i artikler, monografier og antologier. Som regel presenteres hovedfunnene i flotte tabeller og grafer, eller som sitatvennlige spissformuleringer – naturligvis avhengig av fagområde. Men hva med rådataene som ligger bak resultatene, er de tilgjengelige for alle som ønsker å gå resultatene nærmere etter i sømmene?

Fortsett å lese «Kunsten å reprodusere»

Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig

MILGRAM EXPERIMENT, 1963
Illustration: Granger, NYC / The Granger Collection

Midt i julestria i fjor kunngjorde Kunnskapsdepartementet «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata«, med klare forventninger om at forskningsdata, finansiert av statlige midler, skal publiseres åpent for å gjenbrukes til alle formål.

Fortsett å lese «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig»