Finn bærekraftsforskning du også!

Har du følt på at «alle andre» har kontroll på bærekraftsmålene? At alle vet hva de ulike målene står for? At dine kollegaer alltid er oppdatert på siste forskning knyttet opp mot aktuelle bærekraftsmål?

Du er garantert i godt selskap! Søketjenesten «Finn bærekraftsforskning» kan sannsynligvis hjelpe deg.

Enda et sted å søke? Kanskje det, men tjenesten har noe som du ikke finner hos andre søketjenester:

  • Tjenesten omfatter også publikasjoner på norsk.
  • Tjenesten omfatter ikke bare vitenskapelige tidsskriftartikler, men også en god del rapporter, bokkapitler og andre kilder. 
  • Tjenesten er basert på forhåndsdefinerte søkestrenger som avgjør hvilke publikasjoner du får i trefflistene. Dermed blir det enklere å utforske et litt ukjent tema, du trenger altså ikke utforme søket ditt selv. Søkestrengene er utviklet av bibliotekarer ved norske UH-bibliotek og inkluderer også nynorske termer.

Målet er at også de som ikke har tilhørighet til en akademisk institusjon med abonnement på de dyre fagdatabasene, for eksempel en kommuneplanlegger, en ansatt i en barnehage eller en forsker ved et forskningsinstitutt, gratis og enkelt skal kunne finne og lese forskningspublikasjoner som er relevante for et utvalg av bærekraftsmålene.

Et eksempel: Søker du på «kommunal planlegging», får du treff på blant annet en rapport fra Nordlandsforskning: «Strekk i laget. En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging», med lenke til fulltekstversjonen i vitenarkivet til Nordlandsforskning (https://hdl.handle.net/11250/2723330). Denne rapporten finner du ikke i Oria, selv ikke om du søker i Oria for alle fag- og forskningsbibliotekene i Norge. Du kan finne den via Google Scholar, men Scholar gir så store treffmengder at det kan være vanskelig å plukke ut det som er relevant.

I «Finn bærekraftsforskning» finner du derimot kun publikasjoner som er relevante for ett eller flere bærekraftsmål. Søket på «kommunal planlegging» gir 23 treff. Hvert treff er tydelig merket med det bærekraftsmålet (eventuelt flere mål) som publikasjonen er relevant for, i dette tilfellet delmål 11.3 (om urbanisering og planlegging) og 11.a (om forbindelser mellom byområder og omland ved å styrke nasjonal og regional planlegging).

Du kan søke ved hjelp av ord i titler og filtrere etter hva du er mest interessert i: tema, publiseringsår, språk, bærekraftsmål, om publikasjonene er vitenskapelige, om Norge er omtalt, med mer. Enda enklere er det å klikke på ikonet for det aktuelle bærekraftsmålet på startsiden, f.eks. «4: God utdanning», og bla gjennom lister med publikasjoner knyttet til dette målet. Du kan også snevre ytterligere inn på et spesifikt delmål, som «4.c Lærertetthet». Der det er mulig, får du direkte tilgang til forskningspublikasjonene, og du får alltid noe informasjon om dem.

Tjenesten dekker forskningspublikasjoner som er registrert i Cristin av forskere fra norske institusjoner. Det er bibliotekene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet som står bak tjenesten. Etter hvert vil du også finne statistikk over forskning relatert til bærekraftsmålene som er registrert i Cristin.

Noen begrensninger i tjenesten:

  • Per i dag er følgende bærekraftsmål dekket i tjenesten: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14 og 15. Bærekraftsmål 12 vil bli lagt til snart.
  • Tjenesten oppdateres med nye publikasjoner bare én gang hvert år, etter den årlige rapporteringen til Cristin.
  • Du kan søke på ord i tittelfelt og tidsskrifttittel, men ikke på forfatternavn.
  • Tjenesten dekker arbeider publisert fra og med 2015.
  • Tjenesten dekker publikasjoner på norsk eller engelsk som er registrert i Cristin.

I arbeidet med tjenesten har vi utviklet en bestemt metode for å avgjøre hvilke publikasjoner som blir inkludert som relevante. For eksempel blir ikke all utdanningsforskning ansett som relevant for bærekraftsmål 4. Dette kan du lese mer om på nettsiden. Søkestrengene og dokumentasjon om hvordan tjenesten er bygget opp, er tilgjengelig for alle, og kan gjenbrukes i andre datakilder og for andre formål. Sidene Om tjenesten, Søkehjelp og Ofte stilte spørsmål hjelper deg i gang, og du kan alltid kontakte prosjektgruppen på bibliometri@uib.no dersom du har spørsmål.  

Ta tjenesten i bruk selv, prøv den ut sammen med egne studenter, og del gjerne informasjon om tjenesten med andre som du tenker kan ha nytte av den!

Finn Bærekraftsforskning er et resultat av prosjektet Bærekraftsforskning for alle, finansiert av Nasjonalbiblioteket (2021-2023).

Skrevet av Lise Vik-Haugen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *