Foreslå nye publikasjonskanaler for 2018 / Suggest new publication channels for 2018

The last piece of a jigsaw puzzle. Photo: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Savner du et tidsskrift eller et forlag i NSDs kanalregister, har du nå mulighet til å nominere og foreslå nye. Her følger litt info for å få deg i gang:

For at en publikasjon skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal (tidsskrift eller forlag) som er godkjent, enten på nivå 1 (lavest uttelling) eller 2 (høyest uttelling) i NSDs kanalregister. I tillegg må publikasjonen oppfylle samtlige av følgende kriterier:

  • presentere ny innsikt
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  • være på et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

Dersom du savner en kanal i NSDs kanalregister har du mulighet til å nominere og foreslå nye kanaler. Her følger litt info for å få deg i gang:

Nivå 1: Alle forskere har anledning til å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår. Fristen er 30. november.  Se NSD sine sider for mer informasjon.

Nivå 2: Det er nasjonale fagorganer som har ansvar for den årlige nomineringen til nivå 2. Nomineringsprosessen skal være gjennomført innen 2. november 2018. Se Norsk publiseringsindikator (NPI) sine sider for mer info om nomineringsprosessen.

For bistand til nominering av publikasjonskanaler, ta gjerne kontakt med ditt lokale HVL-bibliotek.

Usikker på hvor du skal publisere? Ta gjerne en titt på førstebibliotekar Eli Heldaas Selands blogginnlegg for tips til publiseringsstrategi og vurdering av publiseringskanaler.

__ 

For a publication to be awarded publication points in the Norwegian weighted funding model, it must be published in an authorized publication channel, e.g. a journal ranked level 1 (lowest level) or 2 (highest level) in NSD’s Register for Scientific Journals, Series and Publishers. In addition the publication must comply with the following criteria:

  • present new insight
  • be presented in a form that allows the research findings to be verified and/or used in new research
  • be written in a language and have a distribution that make the publication accessible to the majority of interested researchers
  • appear in an authorized publication channel (journal, series, book publishers, website) that has procedures for external peer review

If you are missing a publication channel in NSD’s register, then you may nominate or suggest new channels. Here is some info on how to get you started:

Level 1: All researchers may suggest new scientific channels for approval for the current year. Deadline for submissions is on the 30th of November. Please see NSD’s pages for more info.

Level 2: Strategic academic units (scientific panels) assess the publication channels’ level classification in their specific scientific field. If you wish to propose journals for level 2 or comment directly to the responsible scientific panel, you can do this on the respective scientific field’s page.  By the 2nd of November the nomination process will be completed. For more information regarding the nomination process, please see Norwegian Publication Indicator (NPI).

Need assistance to nominate publication channels? Please contact your local HVL-Library.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *