Hvor skal du publisere?

Illustrasjon: British Library / Universal Images Group

Det er mange ting å tenke på når man skal publisere, uansett om det er første gang eller om du har publisert før. Hvor og hvordan du skal publisere vil – før eller siden – påvirke skriveprosessen, og derfor er det lurt å tenke på det så tidlig som mulig. Etter all sannsynlighet vil dette spare deg for både unødig tidsbruk og frustrasjoner.

Hvorfor publiserer du?

Blant de mest fundamentale spørsmålene det er viktig å avklare for seg selv er kanskje: Hvorfor vil du publisere? Hva ønsker du å oppnå med det? Synes du det virker åpenbart og banalt? Spør likevel. Kanskje er svaret ditt mer sammensatt enn du tror, når du tenker gjennom det. Og svaret ditt har betydning for strategien du bruker når du skal velge publiseringskanal.

Hvis det viktigste for deg er å få flest mulig publiseringspoeng, bør du ta sikte på en publiseringskanal og en publiseringsform som gir størst mulig uttelling. Vet du ikke hva det er? Ta kontakt med forskningsbibliotekarene for ditt fakultet for å få litt hjelp på veien.

Hvem er målgruppen din?

Kanskje er det viktigste å komme på banen og delta i en debatt som pågår akkurat nå innen ditt fagfelt? Da gjelder det å finne ut hvem som er de mest aktive deltakerne i den debatten og hvor den foregår. Hvor har viktige artikler eller andre tekster (intervjuer, anmeldelser, meningsytringer) vært publisert tidligere? Hvor er det sannsynlig å treffe de leserne som er viktigst for deg å oppnå kontakt med? Og hvem er de? Er de forskere eller studenter, er de yrkesutøvere i praksisfeltet, beslutningstakere, brukere av bestemte tjenester, eller henvender du deg til allmennheten?

Det er viktig å bestemme hvem du ønsker som publikum for teksten din. Hvem leserne dine er og hvor mye forhåndskunnskap du kan forutsette at de har, styrer både hvilket språk du skal skrive på, hvordan du skal henvende deg til dem, og hvor du skal publisere.

Hva vil du selv få ut av prosessen?

Noen ganger, og på noen stadier i prosessen, er fokus andre steder enn på leseren – det tror jeg de fleste forskere vil være enige i, hvis de skal være helt ærlige. Av og til handler det mest om deg som skriver. For eksempel kan det hende at du har mye å tjene på å få fagfellevurderinger og redaksjonelle kommentarer fra folk med tilknytning til et bestemt miljø, en konferanse eller et tidsskrift. I en sånn situasjon kan det hende det er viktigere for deg hvem du jobber med enn for eksempel hvor mange poeng publiseringen vil gi. Kanskje kan det gi andre gevinster, på lengre sikt?

Når det er sagt, så bør det nevnes at det å publisere sammen med internasjonale samarbeidspartnere premieres ekstra i beregningsmodellen for publiseringspoeng (Norsk publiseringsindikator, også kjent som tellekantsystemet, les mer om det i andre innlegg på denne bloggen). Forskning peker dessuten i retning av at internasjonal sampublisering gir en siteringsfordel, altså at artikler som har forfattere fra flere land blir mer sitert. Hvor interessant siteringer er i seg selv kan godt diskuteres, men hvis det betyr at artiklene når ut til flere og leses av et større publikum, vil de fleste være enige om at det er en god ting.

Åpen deling av resultater og data

Hvis det viktigste er å nå flest mulig (og/eller få flest mulig siteringer), bør du vurdere å publisere Open access. Det vil si at publikasjonen er åpent tilgjengelig for alle på nett, uavhengig av abonnement, institusjonstilhørighet og nasjonalitet (kanskje med unntak for regimer som sensurerer innbyggernes nettilgang).

Du bør også vurdere å dele forskningsdataene dine åpent. Det kan du snart lese mer om i et annet innlegg på denne bloggen.

Dette innlegget vil snart følges av ett med tips om hvordan du går frem for å finne en egnet publiseringskanal.

Én kommentar til “Hvor skal du publisere?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *