Nye MeSH-ord 2019

MeSH (Medical Subject Headings) er søkeord som brukes for å finne litteratur i flere medisinske og helsefaglige databaser, som Medline/PubMed, SveMed+ og Cochrane. Søkeordene er utarbeidet av National Library of Medicine i USA (NLM) og inngår i et omfattende hierarkisk system som sikrer effektive og gode søk.

Se eksempelet for søkeordet «Nursing»:

Hvert år lages det nye MeSH-ord – for at vi skal kunne gjøre så gode søk som mulig. Hele 400 nye MeSH-ord kommer med fra 2019. Her kommer noen smakebiter.

Bærekraft har blitt et honnørord. Det er sentralt i HVLs strategi og sannsynligvis i de fleste andre strategidokumenter dette året. Nå er temaet søkbart som Sustainable Development.

Et annet nytt og aktuelt MeSH-ord er Natural Disasters. Det dekker både flom, jordskjelv, tørke, skogbranner og andre naturkatastrofer. Dette kan være et nyttig søkeord å kombinere med andre, f.eks. Cholera/epidemiology eller Resilience, Psychological

En rekke følelser, har allerede egne MeSH-ord der Hope, Anger, Boredom, Jealousy og Guilt er noen.  Disse kan være nyttige om du vil finne artikler om håpets betydning ved livets slutt, skyldfølelse ved abort eller sinne i forbindelse med kronisk sykdom. I 2019 kommer i tillegg disse nye MeSH-ordene for følelser:

  • Disgust
  • Embarrassment
  • Respect
  • Sadness

Det kan hevdes at vi både som samfunn og individer blir stadig mer egosentriske. Nå blir Egocentrism klart til bruk for de som ønsker å se nærmere på det.  Burnout, Professional har vært i bruk siden 1990 for stressreaksjoner knyttet til jobbsituasjonen. Nå kommer i tillegg Burnout, Psychological  – som et mer generelt emneord der stressreaksjonen ikke er begrenset til jobb. Self Neglect – forsømmelse av egen helse og hygiene er også nytt emneord av året og kan være nyttig bl.a. i kombinasjon med eldre, psykisk syke e.l.

Oleksiy Maksymenko / All Canada Photo

To av årets nyord knytter følelser og bilkjøring sammen. Road Rage brukes for ekstremt sinne som oppstår på grunn av en trafikkhendelse eller ulykke.  Aggressive Driving dekker kjøring som setter andre personer eller eiendom i fare. Her er det duket for mange interessante søk framover.

For jordmødre og andre som er opptatt av svangerskap og fødsel er emneordet Birth Setting verdt å legge merke til. Birth Setting handler om situasjonen, miljøet og/eller stedet fødselen foregår. Gestational Weight Gain vil også være nyttig, da det forskes mye på mors vektøkning i svangerskapet og betydningen det kan ha både for hennes egen og barnets helse.

Family Separation dekker de situasjonene der familiemedlemmer er geografisk spredt. Dette er dessverre en svært aktuell problemstilling og emneordet vil være til hjelp for dem som senere vil søke etter informasjon om denne problematikken.

Sorg er et tema det skrives mye om. Grief har da også vært et MeSH-ord siden 1968. Disenfranchised Grief er imidlertid nytt i år og dekker sorg som ikke anerkjennes/aksepteres av samfunnet. Det kan for eksempel kan være foreldres sorg over et dødfødt barn, helsepersonells sorg ved pasienters død, eller sorg ved tap av kjæledyr.

Vi har fått nye MeSH-ord knyttet til røyking som vil gjøre det lettere å gjøre presise søk. Non-Smokers (om de som aldri har røykt) og Ex-Smokers (om de som har røykt, men som ikke gjør det lenger). I tillegg har vi fått Smoking Cessation Agents – for medikamenter og andre hjelpemidler for røykeslutt.

Vår digitale hverdag gjenspeiles i MeSH-ordene. Screen Time handler om den tiden vi tilbringer foran en skjerm (enten det er tv, film, spill eller arbeid). Cyberbullying kan oversettes som “nettmobbing” og inkluderer det å sende og dele negativ, skadelig eller usann informasjon om en annen.

Noen av oss er opptatt av trening kun i januar – andre hele året. For styrketrening har vi hatt MeSH-ordet Resistance Training siden 2009. Hvorfor det skulle gå 10 år før vi fikk et emneord for utholdenhetstrening, vet jeg ikke, men i 2019 kommer endelig Endurance Training.

Avslutningsvis vil jeg gjøre de som jobber med kunnskapsbasert praksis oppmerksom på følgende aktuelle nye MeSH-ord:

  • Systematic Review (Pub Type)
  • Systematic Reviews as Topic
  • Clinical Trial Protocol (Pub Type)
  • Clinical Trial Protocols as Topic
  • Correlation of Data
  • GRADE Approach

Husk at de nye MeSH-ordene først tas i bruk fra 2019 (dvs ca november 2018), du vil derfor ikke få treff på eldre dokumenter ved søk på disse nye emneordene.

Vil du se hele listen av nye MeSH-ord i 2019, så finner du den her.

Marianne Nesbjørg Tvedt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *