Om oss

Det er Biblioteket HVL Bergens forskningsstøttegruppe som står bak bloggen Forskningsbiblioteket. Her på bloggen kommer vi til skrive om:

  • Akademisk skriving – litteraturgjennomgang, struktur, argumentasjon, skriveprosess
  • Bibliometri – målinger knyttet til publikasjoner og siteringer av disse. Disse målingene kan brukes for å si noe om gjennomslag og synlighet
  • Cristin – registrering og rapportering
  • Forskningsdata – lagring av forskningsdata og datalagringsplan
  • Litteratursøking – smarte måter å søke på og hvordan du enklest kan holde deg oppdatert
  • Kunnskapsoppsummeringer – gjerne kalt systematiske oversikter eller metasynteser
  • Publiseringsstøtte – Open Access, hvor du kan publisere og hva du bør tenke på når du skal velge publiseringskanal
  • Referansehåndtering – hvordan kan du enkelt og effektivt holde styr på aktuelle referanser og bruke det i egen skriving

 

Vi som skriver på bloggen har alle våre spesialområder, kontakt oss gjerne:

Universitetsbibliotekar
Bodil Moss
E-post: bodil.moss@hvl.no         Tlf: 55 58 76 94

Arbeidsområde:
Skrivesenteret HVL Bergen
Kontaktbibliotekar for forskningsstøtte til FIN og FØS.
Er redaksjonsmedlem av Søk & Skriv, www.sokogskriv.no
Leder av bibliotekets formidlingsgruppe

Førstebibliotekar
Eli Heldaas Seland
E-post: eli.heldaas.seland@hvl.no          Tlf: 55 58 71 31

Arbeidsområde:
Bibliometri og publiseringsstøtte, Cristin
Kontaktbibliotekar for forskningsstøtte til FLKI
Leder av bibliotekets forskningsstøttegruppe

Universitetsbibliotekar
Gunhild Austrheim
E-post: gunhild.austrheim@hvl.no          Tlf: 55 58 56 69

Arbeidsområde:
Systematisk litteratursøking i samband med kunnskapsoversikter eller -oppsummeringer
Kontaktbibliotekar for forskningsstøtte til FHS
Redaksjonsmedlem i nettstedet PhD on Track, phdontrack.net

Universitetsbibliotekar
Sondre Strandskog Arnesen
E-post: Sondre.Strandskog.Arnesen@hvl.no       Tlf: 55 58 70 72

Arbeidsområde:
Lagring, kuratering og publisering av forskningsdata
Open Access
Cristin
BORA