Pyramidesøket – nytt grensesnitt og nytt navn

https://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/

Fra mars 2019 har McMaster PLUS fått nytt navn. Grensesnittet er også oppdatert, selv om innholdet er det samme som før.

Hvem – er det for?

Pyramidesøket er en super kilde for klinikere (og studenter) som raskt skal finne oppsummert forskning som svarer på spørsmål om behandling, diagnose eller prognose.

Hva

Dette er først og fremst en kilde for å finne kvalitetsvurderte svar på spørsmål om behandling, diagnose eller prognose.

Pyramidesøket søker samtidig i flere ledende medisinske oppslagsverk, systematisk utarbeidede anbefalinger og oversiktsartikler, samt i kvalitetsvurderte primærstudier. Start letingen på de øverste nivåene, der er graden av oppsummeringer og kvalitetsvurderinger størst. Her finner du treff i de kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Lenger ned i pyramiden finner du kunnskapsoversikter fra blant annet Cochrane Library, mens kvalitetsvurderte enkeltstudier befinner seg nederst i pyramidehierarkiet. Tanken er at du skal basere kliniske beslutninger på så oppsummert kunnskap som mulig.

Hvor

Tjenesten tilbys via Helsebiblioteket. Du finner den på http://www.helsebiblioteket.no/

Hvordan

Her må det søkes (med engelske ord) så enkelt som mulig – noe som ser ut til å passe både klinikere og studenter aldeles utmerket. For bibliotekarer kan det imidlertid være frustrerende å søke uten å kunne bruke logiske operatorer, trunkeringstegn o.l.  

Eksempler på søk:

“frozen shoulder physical therapy”

“depression exercise”

“heart attack salt intake”

Treffene presenters i forhold til kunnskapspyramiden:

Antallet treff som angis i den enkelte ressurs, må tas med en klype salt.  50 ser ut til å være maks antall treff, og ofte er det det som vises. Treffene rangeres imidlertid etter relevans, når du klikker på ressursen, f.eks. UpToDate, og ser treffene som listes opp – vil du sannsynligvis raskt se hva som er interessant for deg å se nærmere på.

Det finnes noen begrensningsmuligheter under fanen «Advanced Options», men disse vil bare gjelde for noen av ressursene (fra McMaster PLUS). Det er derfor usikkert hvor stor nytte dette gir.

Det samme må sies om filtreringsmuligheten (se under), der man kan velge filter for lege, sykepleier eller fysioterapeut. Ved å velge legefilteret (velges automatisk) får man se alle treffene, mens man for de to andre filtrene får færre treff – men igjen gjelder dette bare for noen av ressursene (de fra McMaster PLUS).

Dersom du ikke finner det du er ute etter i Pyramidesøket, finnes det en knapp nederst til høyre «Click here to view Non-Appraised results». Den henter fram treff fra PubMed ved hjelp av såkalte Clinical Queries filtre (CQ). Dette er en rask, men utrygg vei videre. Her listes bare 50 treff og det er usikkert hvilke 50 som plukkes ut. Et tilsvarende søk i PubMed Clinical Queries direkte, gir mange flere treff. Da vil det også være mye lettere å lage et mer presist søk, samtidig som PubMeds hjelpeapparat da jobber i bakgrunnen. Du vil automatisk få inkludert en del synonymer og relaterte termer, i tillegg er det mulig å benytte logiske operatorer (både AND OR og NOT).

Det anbefales derfor å gjøre et slikt søk i PubMeds Clinical Queries direkte, heller enn via Pyramidesøket.

Hold deg oppdatert

Pyramidesøket gir deg i tillegg mulighet for å abonnere på kvalitetsvurderte nyheter på e-post . Nyhetene hentes fra kvalitetsvurderte kilder, inkludert de mest anerkjente tidsskriftene innen medisin og helsefag og databasen Cochrane Library.

Et nettverk av praktiserende klinikere plukker ut artikler og vurderer dem i forhold til pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi. Ved å abonnere på nyhetstjenesten får du kvalitetsvurderte sammendrag av ny forskning rett i e-postkassen din. Du velger selv tema og hvor ofte du vil motta nyheter.


Eksempel på nyhetsbrev fra Pyramidesøket/ACCESSSS

Hvem – står bak?

McMaster University i Canada og deres nettverk av 2000 praktiserende klinikere fra hele verden.

Marianne Nesbjørg Tvedt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.