Som et Kinderegg!

Hva er en god lærer? «En som bryr seg». Slik svarer de fleste elever på spørsmålet om hvem som er gode lærere. Men det er ikke nok bare å bry seg.

Jenter som tegner med blyatn

En god lærer er som et Kinderegg – tre ønsker i ett: Gode fagkunnskaper, gode formidlingsevner og et stort engasjement for elevene!

Fagkunnskapene kan måles i karakterer, men formidlingsevner og engasjement er like viktige –  og det kan ikke måles.

Nå vil jeg si litt om hvorfor både de beste elevene fra videregående og de som må jobbe hardt for karakterene, kan bli strålende lærere. Og om hvorfor skolen skal ha et mangfold i lærerstaben.

Opptakskravene for lærerutdanning er minimum 35 skolepoeng og karaktergjennomsnitt på minst 3 i norsk og 4 matematikk. Dette er kravene for å bygge en karriere hvor du skal være med på å ta ansvar for å utdanne neste generasjon. Er kravene høye nok? Er det tilstrekkelig å ha karakteren 3 i norsk for å utdanne neste generasjon i norskfaget? Er det bare karakterer som avgjør om du blir en god lærer?

Lærerstudenter har ulik bakgrunn før de begynner på lærerutdanningen. Noen har svært høye karakterer, andre har tatt opp igjen fag for å klare å nå poenggrensen. Jeg hørte nettopp at en student hadde fått kommentaren: «Du som er så smart, hvorfor skal DU bli lærer?» Det er klart du skal bli lærer om du har de beste karakterene! Lærere utdanner neste generasjon, de som skal utvikle samfunnet vårt videre. De fortjener selvsagt lærere som er dyktige i sine fag.

Samtidig trenger vi lærere som er gode formidlere. Det hjelper ikke å ha høye kunnskaper i faget om en ikke kan formidle den videre. Dette kan øves opp og læres. Det handler både om å gjøre kunnskapen konkret for elevene, å tilpasse fagene til elevenes nivå og forutsetninger, og ikke minst om å engasjere elevene. Denne kompetansen beror ikke på om du har sterke eller svake karakterer fra videregående. Som lærerstudent får du både teoretisk og praktisk kunnskap om formidling.

Hjerteformet egg

Det viktigste ønsket står igjen – engasjement for elevene. Lærere må vise elevene sine at de bryr seg. Å bry seg kan være både å sette grenser, å tilby en skulder å gråte på, eller bare det å smile om morgenen. Jeg mener at det viktigste en lærer gjør, er å vise elevene at han eller hun bryr seg. Det bidrar til trygghet og et godt læringsmiljø.

Jeg har flere ganger fått spørsmålene: Hvorfor i alle dager må vi ha fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen? Kan vi ikke miste gode lærere på den måten? Jo, vi kan miste gode kandidater til lærerutdanningen fordi de mangler fire i matematikk. Vi kan miste gode formidlere og brennende engasjerte lærere. Men her er vi tilbake til kinderegget. En god lærer trenger også en viss fagkunnskap. I Norge har vi for mange elever som strever for mye med matematikk. Vi må løfte matematikkompetansen i skolen. Ett av tiltakene som er innført er derfor å heve opptakskravet til lærerutdanningen.

Ja, det er kanskje høye opptakskrav til lærerutdanningen. Jeg tror de også vil bli høyere etterhvert. I Finland er det like vanskelig å komme inn på lærerutdanning som det er å komme inn på legestudiet. Finland sin lærerutdanning har vært på masternivåsiden 70-tallet. Ved å innføre det samme vil vi komme på det nivået i Norge også – på sikt. En masterutdanning er krevende, det krever sin lærer – men vi går veien sammen med deg!

PS: Vi tilbyr sommerkurs i matematikk – en snarvei kan også være 2 i S-matte.

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/forkurs-lararutdanning/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *