Hvordan gikk det med eksamen?

Tavle

Mens dere avgangselever nå er ferdig med eksamen, er vi på høgskolen på Vestlandet i gang med å forberede en helt ny lærerutdanning. Det er utrolig spennende. Og hvorfor det? Jo, fordi vi nå blir landets største grunnskolelærerutdanning, og vi har også tenkt å bli landets beste lærerutdanning!

Vi utformer nå en ny lærerutdanning med master, hvor du kan utvikle deg til å bli en engasjert og utforskende lærer.

Alle som skal undervise i det første året i lærerutdanningen var i mai samlet for å forberede oppstarten av studiet. Da fokuserte vi på hvordan vi best mulig skal gi dere en god overgang fra å være elever til å bli studenter. Vi diskuterte hva dere trenger fra oss for å få en god start i studiet, og hvordan vi skal hjelpe dere med å lykkes som studenter. Mange gode tiltak og idéer kom opp underveis, og vi gleder oss til å møte dere, og til å komme i gang med det faglige arbeidet sammen med dere.

Vi har også hatt besøk av studieledere fra hele landet. Alle er i gang med samme prosessen, for den nye lærerutdanningen skal iverksettes over hele landet. Ett av temaene som kom opp var internasjonalisering. Hvordan skal vi legge til rette for at studenter kan ta deler av sin utdanning i utlandet? Vi prøver å legge til rette for at alle som ønsker det skal få muligheten til å ta hele sjette semester i utlandet. Vi har utvekslingsavtaler med blant andre USA og Australia. Et utvekslingssemester kan gi dere studenter en unik mulighet til å se på lærerrollen med helt nye øyne, og få internasjonal erfaring.

Gikk det ikke bra på eksamen sier du? Fortvil ikke. Jeg er også godt i gang med å planlegge vårt sommerkurs i matematikk. Studenter kan velge mellom nettstudier på Stord eller i Sogndal, eller undervisning på campus i Bergen. Vi gjør vårt beste for at alle som ønsker det skal klare å oppnå firerkravet i løpet av sommeren.

Lykke til, jeg heier på deg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.