Et yrke for fremtiden

«Skolen skal være stedet for de beste pedagogene og de smarteste menneskene, et sted der folk ønsker å få jobb», skriver BT i sin leder 22. juli.

Avisen mener at nasjonens satsing på lærerutdanningen bør fortsette. Takk til BT som løfter frem denne utfordringen, jeg håper politikerne følger godt med.

I den norske grunnskolen har vi i dag svært mange dyktige lærere, og i lærerutdanningen har vi lærevillige, flittige og flinke studenter – men landet vårt har behov for at enda flere unge ser alle mulighetene som læreryrket gir.

Lederen i BT avslutter sitt innlegg med å si at «Hvis yrket er attraktivt og studiene er spennende, vil søkerne komme». Det har de rett i, og da føler jeg at det er min oppgave å si at det er attraktivt, og det er spennende! Bare tenk på dette: Til høsten blir grunnskolelærerutdanningene helt nye over hele landet, og de avanserer til å bli masterutdanninger. Vi som driver lærerutdanning vet at de nye utdanningene er bedre tilpasset lærerrollen i dagens skole.

Omleggingen gjør også studiene mer spennende ved at det nå stilles strengere krav til forskningsbasert undervisning, og praksis skal være en integrert del av studiet. Internasjonalisering blir viktigere, og ikke minst det i seg selv at studiet er blitt et masterstudie. Vi skal utdanne forskende lærere til fremtidens skole, og studentene vil helt fra starten av bli introdusert i å utforske sin egen lærerrolle. Alt dette nye stiller større krav til oss som skal utdanne dere, og jeg hilser disse kravene velkomne. Når kravene skjerpes for oss, får også studentene våre mer kompetanse!

Med en utdanning som er bedre tilpasset dagens og fremtidens skole vil studentene komme bedre rustet ut i lærerhverdagen. De vil, før de ha startet sin egen lærergjerning, selv ha gjennomført forskning rettet mot klasserommet. Undervisningen studentene får på høyskolen er knyttet til det som skjer i klasserommene i grunnskolene, på samme måte som praksisopplæringen er knyttet til undervisningen på høyskolen.

Den nye utdanningen vil gjøre studentene bedre forberedt på lærerrollen i fremtidens skole. Det mye omtalte «praksissjokket» bør etter hvert ha endt sine dager. Det at vi nå legger om utdanningen gjør ikke bare studiene mer spennende, det vil også gjøre yrket mer attraktivt. I det at studentene er bedre forberedt på lærerrollen, vil nyutdannede lærere også oppleve at de mestrer lærerrollen bedre når de kommer ut i yrket. De vil oppleve en arbeidsplass som er utfordrende og givende, slik BTs leder etterspør, fordi de nyutdannede lærerne vil være bedre forberedt på utfordringene som møter dem i dagens og fremtidens skole.

Vi som driver lærerutdanningen vet at det skjer svært mye spennende innen lærerutdanningen nå og i de kommende årene. De som velger lærerutdanning nå gjør et godt valg. Tips en talentfull venn: Det er flere unge der ute som gjennom en god lærerutdanning kan bli de beste lærere for fremtidens skole.

Velkommen til oss – vi har fremdeles noen få ledige studieplasser!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *