Tre vestlandsklasser og en verdensklasse

Vestlandsklasser har denne høsten på flere måter vært vinnerne blant høstens studietilbud.

I høst har vi ved Høgskolen på Vestlandet innført et nytt studietilbud i grunnskolelærerutdanningene, vestlandsklasser. I vår studiemodell kan studentene velge et nytt fag på 30 studiepoeng i femte semester. Vi er en stor utdanningsinstitusjon og har et bredt fagmiljø spredt på tre campuser. For å kunne gi studentene et bredest mulig fagtilbud, har flere fagmiljø utviklet vestlandsklasser. Det er ingen klar definisjon på hva en vestlandsklasse er. Fagmiljøene har laget sine egne varianter av nett og samlingsbaserte studier.

KRLE og mat og helse også i Sogndal
Nesten 150 av våre studenter har dette semester tatt fag gjennom vestlandsklassetilbud i enten KRLE, mat og helse, utdanningsvalg eller utdanning og bærekraft. Dette har blant annet ført til at det for første gang har blitt tilbudt fagene KRLE og mat og helse ved campus Sogndal. Ved vestlandsklasser får vi tilbudt et bredere tilbud til studentene, som igjen fører til at skolene kan få lærere med bredere kompetanse. Ved vestlandsklasser har vi også fått samlet nok studenter til å tilby utdanningsvalg i grunnutdanning. Dette tilbudet har tidligere bare blitt gitt i etter- og videreutdanning.

Fornøyd med opphold i Tanzania og Zambia
Vestlandsklasser er et konsept i utvikling. Det er et gunstig tiltak for et bredere studietilbud for studentene, og kan bidra til å tilføre kompetanse i skolene som vi ellers ikke hadde fått tilbudt. Studentene har nå eksamen i disse fagene. Jeg er spent på hvordan det har gått. Har de blitt godt nok forberedt til eksamen gjennom denne typen studier? Studentevalueringene tyder på at de er stort sett godt fornøyd.

Studentevaluering fra studiet, utdanning og bærekraft, med studieopphold i Tanzania eller Zambia, viser at 100% av studentene er godt fornøyd med studiet. Dette er et studietilbud vi kan tilby studenter fra andre steder i verden, og ikke bare på Vestlandet. Det kan være en verdensklasse. Dette kan gi uante muligheter med tanke på internasjonalisering.

Stor takk til fagmiljøene
Fagmiljøene som har utviklet disse vestlandsklassetilbudene fortjener en stor takk. De har utviklet studietilbud vi ikke hadde hatt mulighet før fusjonen. Gjennom dette konseptet har faglærernes kompetanse blitt spredt til flere studenter. Dette har til tider vært krevende både for lærere og studenter. Det har vært utfordringer både med teknologi og nye undervisningsformer, men optimismen er der fortsatt. Noen fag vil prøve ut vestlandsklassetilbud på masterfagene også.

Vestlandsklassekonseptet har nå blitt tilbudt i ett semester. Vi er spente på veien videre og jobber kontinuerlig med hvordan og i hvilken grad vi skal videreføre dette. Mulighetene er mange.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *