Sommerhilsen fra en stolt studieprogramleder

I vår ble 306 nye grunnskolelærere uteksaminerte fra Høgskulen på Vestlandet. Disse studentene omtalte jeg som pionerer under avslutningsseremonien.  De var det første kullet ved HVL som startet en utdanning som var samkjørt mellom tre campuser, samtidig som master i grunnskolelærerutdanning  var ny på nasjonalt nivå. Dette kullet har derfor gått opp nye stier på flere måter, med både en ny utdanning, ny høgskole og ny organisering. Ikke nok med at de har gått opp stien til alle som kommer etter, så fikk de som alle andre studenter i denne perioden utfordringer knyttet til covid-19.

Studentene leverte, – og det med glans!
Å være en pioner og gå opp stiene for første gang, byr alltid på utfordringer. Det har disse studentene fått erfare i stort monn. Vi som har ledet utvikling av utdanningene har prøvd å være i forkant, planlagt både langsiktig og grundig, kommunisert i flere kanaler og prøvd å forutse utfordringer. Likevel har vi stadig vekk måtte gjort raske endringer, ikke kunne tilbudt alle fagene vi ønsket og ikke minst har vi hatt utfordringer med kommunikasjon. Det å skulle starte nye utdanninger på tvers av tre campuser var nytt for alle, både for ansatte og studenter, og vi har alle stått på til det ytterste. Vi har vært spente på hvordan det ville gå med dette første kullet, og studentene har derfor blitt fulgt tett hele veien. Vi så etter hvert at et stort antall kom til å levere masteroppgavene til normert tid. Gjennomstrømmingen ser ut til å være høy, over 60 %, noe som statistisk sett er over gjennomsnittet. Studentene fortjener en stor applaus. På tross av flere utfordringer leverer de, – og det med glans!

Ny generasjon lærere
Nå er de nyutdannede lærerne på full fart inn i læreryrket. Det gleder meg å høre fra flere rektorer at studentene de nå har intervjuet for aktuelle til stillinger, fremstår som både svært reflekterte og faglig sterke. Jeg håper studentene vil ta sin plass i skolene og vise at de er en ny generasjon lærere. De er forskende lærere med en høyere fagkunnskap enn tidligere. Vi har gjennom utdanningssystemene i Norge satset på utdanning av lærere med masterutdanning, og dette gir økte muligheter for utvikling av norsk skole. Nå er det opp til kommunene å satse videre på lærerne og bruke deres kompetanse til det beste for elevene.

Evaluering
Vi på høgskolen er stolte over det førte kullet vårt.  Vi skal ikke hvile lenge på laurbærene etter uteksaminering av det første kullet, men vil bevisst jobbe videre for å tilby en best mulig grunnskolelærerutdanning. Nå vil vi evaluere grundig. Hva fungerer godt og hva kan bli bedre? I første omgang vil se på praksisperiodene, men studiemodellen og samarbeidsforhold er også viktige områder for grundig evaluering. Den nasjonale evalueringen fra Nokut ønskes velkommen.

Stolte lærere
De nyutdannede grunnskolelærerne er nå klare til å jobbe med fremtiden, med det fineste vi har, barna og ungdommene våre. Gjennom deres kompetanse skal de bidra til å heve kunnskapsnasjonen vår. De er svært viktig for både faglige fremskritt og livsmestring for de neste generasjonene. 

Jeg er stolt av de  nyutdannede lærerne  fra Høgskulen på Vestlandet, – og nå skal de med stolthet utøve yrket ute i skolene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.