«Det er best for alle om du blir med»

Dette sa studentassistenten Nils Jørgen Kristiansen til de nye førsteårsstudentene i Bergen da han informerte om aktivitetene studentassistentene tilbyr. Jeg tenker det er best for alle om du blir med på alle studentaktiviteter.


Nils Jørgen Kristiansen er en av flere hundre studentassistenter ved HVL som gjør en svært viktig jobb ved å tilby faglig og sosial oppfølging for andre studenter. Han snakket varmt om ordningen til de nye studentene ved semesterstart med en klar oppfordring om å bli med i både kollokviegrupper og sosiale aktiviteter.

Delta i alle aktiviteter
Jeg vil bruke setningen «Det er best for alle om du blir med» i forbindelse med alle aktivitetene som tilbys studenter. Gjennom studiet har studenter ulike typer undervisnings- og læringsaktiviteter knyttet til studiene, og i tillegg gis det tilbud om å delta på seminarer, åpne forelesninger, konferanser osv. Min klare oppfordring er: «Det er best for alle om du blir med». Det er best både for din egen del og for dine medstudenter sin del at du blir med. Gjennom å delta i alle mulige læringsaktiviteter får du en bredere tilnærming til det du skal lære, du får presentert forskning og aktuelle teorier fra ulike ståsted og du får mulighet til å delta i lærerike diskusjoner. På denne måten lærer du bedre selv og bidrar til at andre lærer mer også, – samtidig som du får en enda kjekkere studenttilværelse!

Når du blir med, så blir flere med
Gjennom at du blir med drar du sannsynligvis noen flere med deg også. Ved at du deltar bidrar du til å skape positive ringvirkninger. Flere studenter vil kjenne seg igjen i spørsmålet: «Skal du delta på seminaret? Det er ikke obligatorisk». Spørsmålet blir kanskje stilt i en litt tvilende tone. Til dette spørsmålet er det best for alle om du svarer ja, og i tillegg ber du medstudenten din også om å delta. På den måten blir dere to som deltar, i stedet for å være to som lar være, – og vips så har du bidratt til økt studentengasjement.

Alle kan selvfølgelig ikke være med i alle studentorganisasjoner, studentidrettslag eller ha verv knyttet til studentdemokrati, men jeg vil anbefale alle å være med i minst en variant av en sosial studentgruppe. Gjennom å engasjere deg lykkes du bedre faglig og du får en kjekkere studietid!

Ikke bry seg om hva som er obligatorisk å være med på, bli med på alt! For som vist her: Det er best for alle om du blir med. 

Lykke til videre med studiene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *