Sommerens helter

Det er underlig å være på jobb på en høgskole midt på sommeren. Gangene som vanligvis yrer av liv gjennom hele studieåret er nå helt forlatt. Kun i et hjørne av bygget hører vi velkjente lyder fra studenter og lærere i fullt arbeid  – med matematikk-oppgaver.

Dette er sommerens helter! Dette er studenter som er svært motiverte for å begynne på lærerutdanning. De ofrer sommerferie eller sommerjobb for å få en plass ved grunnskolelærerutdanningene. De gjør en god investering denne sommeren. Lykkes de med innsatsen kan de bli grunnskolelærerstudenter, og er sikret en god jobb i fremtiden.

I år som i fjor har HVL avtale med Metis Privatistskole til å undervise på sommerkurset i matematikk. De gjorde en utmerket jobb i fjor, og vi regner med årets studenter blir like godt ivaretatt. Selv om strykprosenten på våre kurs i fjor var høyere enn vi likte, var den blant landets laveste. Og vi har like mange optimistiske studenter her i år som i fjor. Jeg tror mange vil lykkes.

Det menes mye om firerkravet i matematikk, men forkurset gir i alle fall flere kandidater en mulighet til å klare kravet. Jeg tok en prat med lærerne som underviser og noen studenter for å høre om hva de mener om kurset.

Joakim Osland er lærer ved Metis Privatistskole, og forteller at det er flinke studenter han har her i sommer.  Han mener at de som følger undervisningen har all mulighet til å klare eksamen. Han fremhever likevel at det er høye krav – to års pensum gjennomgås på to uker, og så er det to uker med repetisjon. Dette er ikke en alminnelig sommerskole, dette er knallhard jobbing.

Studentene jeg snakket med er godt fornøyde, og skryter av læreren sin. De forteller at de er glade for muligheten de har fått til å ta forkurset, men synes likevel det er kjipt å bruke sommeren på matteoppgaver. Da jeg snakket med dem, var det likevel noe helt annet de var opptatt av, nemlig å få studieplass ved lærerutdanningene. Det skinte gjennom at dette er topp motiverte søkere. De vet hva de vil – de vil bli lærere. Som den ene studenten sa: «Om opptakskravet for oss var å skrive motivasjonsbrev, hadde alle vi fått plass». Motivasjonen er det ingen ting å si på i denne studentgruppen.

På landsbasis i fjor var strykprosenten 75 prosent. 118 av de 485 studentene som gikk opp til eksamen etter sommerkurset bestod. Jeg er spent på hvordan det går i år. Landet vårt trenger flere unge med grunnskolelærerutdanning, og vi på HVL prøver å ivareta studentene på sommerkurset på best mulig måte. Men det er studentene selv som må stå på og gjøre jobben.

Søkerne jeg snakket med i dag var en knippe supre lærerstudentkandidater. Jeg håper jeg møter alle igjen ved studiestart 14. august.

Lykke til!

Hvordan gikk det med eksamen?

Tavle

Mens dere avgangselever nå er ferdig med eksamen, er vi på høgskolen på Vestlandet i gang med å forberede en helt ny lærerutdanning. Det er utrolig spennende. Og hvorfor det? Jo, fordi vi nå blir landets største grunnskolelærerutdanning, og vi har også tenkt å bli landets beste lærerutdanning!

Vi utformer nå en ny lærerutdanning med master, hvor du kan utvikle deg til å bli en engasjert og utforskende lærer.

Alle som skal undervise i det første året i lærerutdanningen var i mai samlet for å forberede oppstarten av studiet. Da fokuserte vi på hvordan vi best mulig skal gi dere en god overgang fra å være elever til å bli studenter. Vi diskuterte hva dere trenger fra oss for å få en god start i studiet, og hvordan vi skal hjelpe dere med å lykkes som studenter. Mange gode tiltak og idéer kom opp underveis, og vi gleder oss til å møte dere, og til å komme i gang med det faglige arbeidet sammen med dere.

Vi har også hatt besøk av studieledere fra hele landet. Alle er i gang med samme prosessen, for den nye lærerutdanningen skal iverksettes over hele landet. Ett av temaene som kom opp var internasjonalisering. Hvordan skal vi legge til rette for at studenter kan ta deler av sin utdanning i utlandet? Vi prøver å legge til rette for at alle som ønsker det skal få muligheten til å ta hele sjette semester i utlandet. Vi har utvekslingsavtaler med blant andre USA og Australia. Et utvekslingssemester kan gi dere studenter en unik mulighet til å se på lærerrollen med helt nye øyne, og få internasjonal erfaring.

Gikk det ikke bra på eksamen sier du? Fortvil ikke. Jeg er også godt i gang med å planlegge vårt sommerkurs i matematikk. Studenter kan velge mellom nettstudier på Stord eller i Sogndal, eller undervisning på campus i Bergen. Vi gjør vårt beste for at alle som ønsker det skal klare å oppnå firerkravet i løpet av sommeren.

Lykke til, jeg heier på deg!