En gledelig utfordrende studiestart

Lærarutdanning
Norges største lærerutdanning! Foto: Marthe Berg-Olsen.

At det er populært å bli grunnskolelærer, er det ingen tvil om. Ved studiestart ved HVL, Campus Bergen var det trangt om plassen i dag i vårt største auditorium, Mimes Brønn. 

Men for et skue det var å se alle disse ivrige studentene samlet til studiestart for grunnskolelærerutdanningene ved HVL, Campus Bergen! Det er en fantastisk dag å være studieprogramansvarlig.

40 studenter mer

Ved opptak av studenter har vi som regel tatt inn flere studenter ved første inntaket enn det vi strengt tatt skal har plasser til, for å sikre at vi klarer å fylle studieplassene våre. Vanligvis har vi kommet greit ut til studiestart, ved at noen har takket nei og vi har eventuelt gitt flere studietilbud ved 2. inntak.

I år gikk det ikke slik. Nå har vi nesten førti studenter mer enn vi planla for ved Campus Bergen, fordi langt færre studenter har takket nei til tilbudte plasser. Dette gir oss gledelige utfordringer nå ved studiestart.

Ekstra klasser

Det byr på utfordringer, som i dag, med å få plass til å ønske alle velkommen, men vi er glade for hver og en student som har takket ja til å ta sin grunnskolelærerutdanning hos oss. Vi har opprettet en ekstra klasse og alle studentene vil få et godt studietilbud.

Lykke til til våre nye studenter!

PS: Til deg som fremdeles står på venteliste til studieplass ved grunnskolelærerutdanning i Bergen: sjekk restetorget. Vi har fremdeles ledige plasser ved campus Stord og Sogndal.