Upcoming International DigiSus- conference at Stord about Sustainable Digital Practices in Kindergarten Arts and Lanugage Programmes18th-20th of Nov 2020

The DigiSus-project will arrange an international conference 18.-20.11.2020 at Western Norway University of Applied Sciences, campus Stord in order to spread project results and to invite students, practitioners, early childhood educators and researchers to share ideas and discuss the theme of digital technology used in kindergarten in a sustainable way. We understand sustainable digital practices on three levels:

1) sustainable for children’s need for bodily and sensory development and experiences

2) sustainable in supporting the core content/materials within any subject/discipline/theme. DigiSus specially focus on the arts and language development.

3) sustainable in kindergarten everyday practices.

The conference will be designed as a mix between paper presentations, project reports from DigiSus-kindergartens, hands-on workshops which integrate technology with the arts and language activities, panel discussions and round table discussions.

Come back to this blog for updates and call for proposals. Tentative deadline for submissions is 1st of April 2020. All submissions will be reviewed by a scientific conference committee.

On behalf of our team,

Ingrid Grønsdal, DigiSus project leader

Korleis laga barnehagen sitt eige instrument?

Prosjektdeltakarane frå dei åtte barnehagane i Tysnes og Stord fekk på oppstartsamlinga i haust laga sine eigne piano av papp, bobleplast og aluminiumsfolie. Tankene er å laga barnehagen sitt eige instrument eller piano som borna kan få spela på. I tillegg drøfta me dei ulike planane kompetansepara har utvikla for kva dei skal gjennomføra i barnehagen i løpet av hausten. Me set no i gang med det siste semesteret med intenst samarbeid mellom barnehagane og HVL og ser fram til å sjå alt det spennande som skal skapast! I dette innlegget ser det bilete og video frå samling og oppskrift på korleis ein kan laga eit slikt instrumnet som kan koblast til Makey Makey og ferdig program i Scratch.

Presentasjon for ministeren!

Veldig kjekt å få visa fram det gode samarbeidet i DigiSus mellom barnehagar i Stord og Tysnes og HVL/New York University, som her i Sagvåg Maritime FUS bhg, til kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner! Me bruker estetiske fag og «sanseteknologi» for å skapa magi! / So proud to present the brilliant collaboration between kindergartens in Stord and Tysnes and Western Norway University of Applied Sciences/New York University, like here in Sagvåg Maritime FUS kindergarten, to minister of Education ANS Integration Jan Tore Sanner. We use the aesthetic subjects and touch based technology to create magic experiences for children! #DigiSus #sagvågmaritimefus #hvl #forskningsrådet #kunnskapsdepartementet #makeymakey #microbit #scratch #coding #artsbasedtechnology

Sjå også oppslag på casesenter.no her: https://casecenter.no/the-digisus-project-presented-for-the-minister-of-education/