Deltakarar i prosjektet

I prosjektet er det åtte barnehagar som er med, fire både Tysnes og Stord kommune. Frå kvar av barnehagane har me to tilsette som utgjer eit kompetansepar (ein pedagog og ein assistent/fagarbeidar). I tillegg har me ei forskargruppe frå HVL:

Samarbeidspartnarar:

Tysnes kommune, Lena Epland Sløgdedal

Stord kommune , Ragnhild Langballe Storebø

New York University, Dr. Alex Ruthmann