Om prosjektet

Kort informasjon om kompetanseprosjektet

Tittelen på prosjektet er “Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage” forkorta til DigiSus. Prosjektet er eit kompetanseprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd og involverer åtte barnehagar i to kommunar, Tysnes og Stord, barnehagelærarutdanninga og forskarmiljøet ved CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. DigiSus-prosjektet har som mål å introdusera og utforska eit balansert leike-og læringsmiljø i barnehagar kor sansebasert digital teknologi vert utforska i lag med eksisterande skjermbasert teknologi i sanserom for estetiske uttrykk og språkleg utforsking. Desse romma skal utformast i samarbeid mellom barnehagepersonalet og forskargruppa og prøvast ut i barnehagen i løpet av 2018-2019. På sikt skal prosjektet utvikla og etablera eit kompetanserammeverk for barnehagelærarar og barnehagelærarutdannarar knytt til evaluering og implementering av berekraftige digitale praksisar (BDP) som støttar opp om barn sine språklege og estetiske leike-og læringsprosessar i barnehagen.