Utvikling i prosjektet

Vår 2019: Utprøving av Microbit og fokus på kobling mellom språkleik og dei estetiske faga,

Haust 2018: Oppbygging av sanserom i barnehagane ved bruk av makey makey og dei estetiske faga.

Vår 2018: Utforsking og utprøving på HVL og i barnehagane. Innføring i makey makey og programmering i Scratch.

Haust 2017: Oppstart og intervju av tilsette i dei åtte barnehagane