Om Digital Helse-Lab

Innen helse- og sosialfag blir bruken av digitale verktøy mer og mer utbredt, både i utdanningen, under praksis i utdanningen og ikke minst i klinisk praksis etter endt utdanning. Det er behov for å øke kompetansen til helsepersonell innen digitalisering på flere områder, blant annet:

  • Bruk av digitale verktøy i utdanningen, praksisperiode i utdanning og i klinisk praksis
  • Innkjøp av digitale verktøy i helsefaglig yrkesutøvelse
  • Innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger

Tilsvarende er det viktig at IKT-personell har kunnskap om helsefaglige problemstillinger hvis man skal utvikle digitale verktøy for dette domenet.
Prosjektet er et samarbeid mellom helse- og IKT-fag ved Høgskolen i Bergen (HiB), samt Helse Vest IKT. Det vil bidra til å øke kompetansen om digitalisering i helsefaglig utdanning, øke IT-studenters kompetanse om helsefaglige problemstillinger, samt også bidra til innovasjon, design, utvikling, testing av nye digitale løsninger. Prosjektet skal:

  • Etablere en tverrfaglig arena hvor ansatte og studenter innen helsefag og IKT samhandler og utvikler kompetanse om digitale løsninger innen helsefagene, samt idéfangst og utvikling av prototyper
  • Utvikle et kursopplegg fokusert mot samarbeidsprosesser for å utvikle digitale løsninger innen helsefag, basert på prosjektbasert læring
  • Bruke et konkret utviklingsprosjekt (KBP-App) som case for å lære om utvikling av digitale løsninger i helsefag

Høgskolen i Bergen tilbyr utdanninger innen helse- og IKT-fag. Ved begge områdene har ansatte og studenter kompetanse og interesse for samarbeid, og studentene har større Bachelor- og Master-prosjektoppgaver. Vi vil etablere samarbeid mellom disse for å bidrar til økt kompetanse om digitalisering i helsesektoren i begge grupper.

Det er allerede etablert gode kontakter og samarbeid mot Helse Bergen og Helse Vest IKT, hvor flere mindre prosjekter er under utvikling. Disse kontaktene vil kunne bidra til nærhet til spesialisthelsetjenesten og å identifisere relevante problemstillinger.
Det opprettes et eget nettsted for prosjektet for å gjøre tilgjengelig informasjon om prosjektet: beskrivelser av prosjektets mål, arbeidsformer, milepæler, dokumentasjon, referater og skriftlige leveransekrav. Dessuten vil alle digitale ressurser vil bli gjort tilgjengelig.