Vil du «skrive deg inn» i prosjektet?

Alle som deltar i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen er hjertelig velkomne til å dele sine refleksjoner med andre! Da vi besøkte skolene i april, ba vi skolene om å sende inn et samlet refleksjonsnotat om tanker de har om å delta i dette utviklingsprosjektet. Hvilke forkunnskaper har du? Hva har du mest engasjement for? Har du noe på hjertet du vil dele med andre på andre skoler? Hva kan du tenke deg å bidra med?

Det er mange måter å dele sine tanker på! Kunne du tenkt deg å lage din egen Google Site? En YouTube-video? Et lydopptak? Et samskrevet dokument? Du finner mange gode tips til hvordan du kan gjøre dette her: http://www.digitalferdighet.no/produsere

Du kan sende inn dette til anei@hvl.no i det formatet du ønsker. Skriv gjerne om du vil at dette kan deles med andre åpent på nett eller om du bare vil ha det som en dialog mellom deg og faglærere ved HVL. Du kan også sende inn lenker eller fulltekst her.

Wiki storyline

Dette blogginnlegget ble originalt skrevet av førsteamanuensis Jon Hoem på: http://www.digitalferdighet.no/Organisere-og-samarbeide/wiki-storyline 

Wiki Storyline benytter storyline-metoden i kombinasjons med et publiseringsform som tillater ulike former for samskriving. Metoden gir en tverrfaglig tilnærming til undervisning, ved å kombinere Storyline-metoden og IKT. Ved HVL er metoden brukt i flere år, først og fremst for å jobbe skriftlig, men også knyttet til muntlige ferdigheter i engelsk. Vil du vite hva en wiki er, kan du lese mer her.

Wiki-Storyline-metoden åpner for nye arbeidsmåter og andre innganger til skriftlig og muntlig kommunikasjon i faget. Dette forenkles og støttes av digitale verktøy. I en artikkel fra 2012, «Wiki Storyline in Second Language Teaching» diskuterer forfatterne (alle fra HVL) hvordan ulike digitale verktøy er tatt i bruk og hvordan dette spiller sammen med den metodiske tilnærmingen til Storyline.

Hva er en Storyline?

Storyline er en pedagogisk metode for «aktiv læring» som hovedsakelig har vært brukt i grunnskolen, men som også kan tilpasses eldre studenter. Metoden ble utviklet av staben til Inservice–avdelingen ved Jordanhill College of Education i Glasgow, og dreier seg om å skape en fiktiv virkelighet der deltakerne spiller forskjellige roller. Det hele er et slags rollespill der læreren er en av spillerne, og normalt den som begynner en storyline. Metoden har blitt tatt i bruk i deler av det norske skoleverket på 1990-tallet og har siden den gang også funnet veien til høyere utdanning. Man trenger fire sentrale elementer: Sted, karakterer, miljø og hendelser.

Man trenger en god plan som gjerne inneholder

  • Nøkkelspørsmål

  • Læreraktiviteter

  • Elevaktiviteter

  • Rammefaktorer

  • Produkt

  • Innhold og mål

Wiki og Storyline

Google Sites, kan være godt egnet til å arbeide med storyline. I en wiki kan flere arbeide med det samme tekstmaterialet, historikken blir dokumentert og det er enkelt å knytte de ulike delene av fiksjonsuniverset til hverandre.  I en moderne wiki kan elevene enkelt legge inn elementer fra en rekke forskjellige kilder: bilder, video, lyd, animasjoner, avatarer mm, og selvsagt skrevet tekst.