Kontakt oss

Faglærere ved HVL tilnyttet ordningen

Matematikkdidaktikk: Andrea Eikset anei@hvl.no

K&H: Jon Hoem joh@hvl.no

Norskdidaktikk: Ellen Birgitte Johnsrud ebjo@hvl.no

Pedagogikk/Lesson study: Christine Hope chop@hvl.no

Phd-stipendiat og forsker på ordningen: Gila Hammer Furnes ghf@hvl.no

Engelsk: Hege Emma Rimmereide

Kontaktpersoner i Rogaland

Leder ved kontor for etter- og vidareutdanning
Kontaktperson i Sogn og Fjordane:
Høgskulelektor: Administrasjon ALI Sogndal