Om utvalet

Dette er medlemmane i utvalet:

Dette er utvalet si arbeidsgruppe:

  • Gunn Haraldseid
  • Aslaug Grov Almås
  • Brit Julbø
  • Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal
  • Turid Bogetvedt Hitland
  • Tjalve Gjøstein Madsen
  • Morten Morlandstø
  • David Earle Parmentier
  • Frida Bjørlo Øien