I det økofilosofiske hjørnet

Forskergruppen hadde et januarmøte på Campus Stord med temaet “økofilosofi og bærekraft” i fokus. Marianne, Kari, Anne, Ida, Yuko, Andrea, Tone, Yvonne fikk høre gode  presentasjoner Jørgen og Hein som kan fortelle i dybden om dette. 

Jørgen Endseth Nerlands presentasjon om friluftsliv og dypøkologisk filosofi.

Vi fikk diskutert sammenheng mellom denne filosofien og vårt syn på bærekraft. Det ble notert heftig underveis!

 

Blant annet så vi på hva vi gjør opp mot modellene som ble presentert.

Forklediagrammet

Og vi gikk litt i dybden på dette zen buddhistiske sitatet:

To a man who knows nothing, Mountains are Mountains, Waters are Waters, and Trees are Trees. But when he has studied and knows a little, Mountains are no longer Mountains, Waters are no longer Waters, and Trees are no longer Trees. But when he has thoroughly understood, Mountains are again Mountains, Waters are again Waters, and Trees are Trees.