FN-dagene: Inspirasjon for alle!

FN-dagene er en god kilde til inspirasjon for ansatte i barnehage og skole! Du finner en oversikt her: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager  

Et eksempel: filosofidagen

Har du for eksempel hørt om verdens filosofidag? Den er 15 november 2018. På nettsidene står det: “Demokrati, menneskerettigheter, rettferdighet og likhet er alle prinsipper og verdier som filosofien reflekterer rundt. Det er også prinsipper og verdier som fred er avhengig av. Filosofien kan på den måten hjelpe oss å finne ut hvordan mennesker kan leve fredelig med hverandre.”

   (…) philosophy is a bastion against the narrowing of opinions (..)  Audrey Azoulay, UNESCO Director-General

I vårt perspektiv, er barns medvirkning viktig. Vi mener at vi har noe å lære av barn! Og da må vi gi dem rom til å filosofere i sin hverdag. Vi må stimulere de dype samtalene, vi må tørre å gå inn i vanskelige tema som klima, fattigdom,  flukt og verdighet. Hvordan gjør vi det uten å gi barn frykt for framtiden eller nåtiden? Vi har tro på at det å arbeide faktabasert, å skape tiltak som fungerer på individnivå som skaper gode erfaringer med at vi kan alle gjøre en forskjell kan fungere fint for barn.

Verden er bedre enn du tror

Det fine med å arbeide faktabasert om verden, er at verden er bedre enn du tror! Som Rosling i Gapminder-prosjektet har skrevet og snakket om i flere tiår, baserer ofte forståelsen vår for verden seg på feilaktige fakta eller antakelser. For eksempel: mange ser for seg verden som todelt. Utviklingsland og utviklede land blir ofte satt opp mot hverandre. 

Bilderesultat for gapminder 1965

Men verden er ikke slik! Det er mange tiår siden verdensbildet så slik ut! Nå er de fleste land i midten. De er ikke lenger i kategorien “utviklingsland” slik det var før. 

Bilderesultat for gapminder 1965

Å arbeide faktabasert stiller krav til ansatte i barnehage og skole. Vi må gå inn i prosjekter og tema vi arbeider med, skaffe informasjon og arbeide på en måte som gir framtidshåp for alle! Og verden er bedre enn du tror!

Kilder: https://www.gapminder.org/

Factfulness