Å ende fattigdom – FNs bærekraftsmål

Den økonomiske pilar – Globale forhold

Goal 1 No PovertyDen økonomiske pilar er svært sentral i FNs bærekraftsmål: verden skal utrydde fattigdom innen 2030. Ordene som brukes på engelsk er altså “end all poverty”, og dette er bærekraftsmål nr 1 av de 17 nye målene som overtok stafettpinnen etter tusenårsmålene i 2016. Hvorfor er det å bekjempe  fattigdom i verden viktig for bærekraftig utvikling? Kort sagt er det slik at ekstrem fattigdom påvirker alle aspekter av menneskers liv enten direkte eller indirekte. Siden 1990 har verdens befolkning i ekstrem fattigdom (under 1,90 dollar dagen) blitt mer enn halvert. Vi vet at dette fungerer og vi vet at hvis vi får flere mennesker ut av ekstrem fattigdom, vil dette få positive konsekvenser både langsiktig og kortsiktig innen bærekraftig utvikling. 

Lokale forhold: Hvorfor skal jeg bry meg?

Bor du i et land med god økonomi “per hode”, gode sosiale forhold og høy levestandard kan det være vanskelig å sette seg inn i begrepet ekstrem fattigdom. Så hvorfor skal du bry deg? Det korte svaret er at vi er alle mennesker, og vi lever i en verden hvor vi er  avhengig av hverandre, på flere nivåer. Voksende ulikheter i verdenssamfunnet skaper sosial uro, vanskelige forhold, ustabilitet og konflikter.  Fattigdom manifesterer seg på særdeles vonde måter i verden; gjennom sult og feilernæring, sykdommer, mangel på utdanning, mangel på helsetjenester, sosial diskriminering og ekskludering fra deltakelse i samfunnet og politikkutforming.  Dette får ringvirkninger som påvirker deg, uansett hvor du er i verden. I følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) og tall fra 2015 er det 100 000 barn som lever i fattigdom i Norge i dag. Disse tallene vil oppdateres i april 2018. 

 

 

Leave a Reply