Oppstart med bærekraftsfilmer

I august startet vi opp undervisningen igjen!

Allerede etter første undervisningsøkt bidro våre studenter til innholdet i BUB1 Sustainable development by Involvement. De fikk i oppgave å lage en ørliten film som belyser en av dimensjonene i bærekraft. Den skulle også vise et paradoks vi finner i bærekraft. De fikk en dag på seg, og og vi fikk disse flotte filmene vi kunne drøfte! 

Klikk innom og se de fem filmene studentene har latt oss dele. Vi er i gang  🙂 

Om økonomisk bærekraft:

Om økologisk bærekraft:

Om Godt styresett:

Om Sosial og kulturell bærekraft:

Leave a Reply