Føredrag med Bjørn Ivar Berg 2.12.2020

Situasjonen gjorde at tida fauk frå oss hausten 2020. Oktoberføredraget vart difor utsett til onsdag 2.12.2020. Då heldt  Bjørn Ivar Berg føredraget «Oppmåling og kartlegging over og under jord ved Kongsberg Sølvverk»*

«Tema for foredraget er utdanning og virke for de «underjordiske» landmålerne ved bergverksdriften fra 1600- til 1800-tallet. Hvordan utførte disse såkalte «marksjeiderne» oppmålingsarbeider i dagoverflaten og nede i gruvene? Eksempler på kart blir vist. Opplæringen var tradisjonelt personlig, fra mann til mann. På 1700-tallet ble utdanningen institusjonalisert med Bergseminaret (1757), som hadde en bred fagkrets innen matematikk, naturfag, ingeniørfag, tegning og jus – en sivil parallell til Krigsskolen (1750). Bergingeniørutdanningen ble etter 1814 overført fra Kongsberg til det nye Universitetet i Oslo. Oppmålingsteknikkene ble fra 1830-tallet av endret med innføring av teodolitt.»

Bjørn Ivar Berg er historikar og forskar ved Norsk Bergverksmuseum. Han har nyleg også utgjeve boka Sølvtyverier på Kongsberg 1623-1861. De finn den digitale boklanseringa her: https://youtu.be/0phdIwTxgHw

*Samlinga vart halde i samråd med forskingsgruppa for jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering ved NMBU og forskargruppa for rettskultur ved UiB.

Legg att eit svar