Lars Pilø om lidar og kulturminner 15.1.2021

Teknologien gjer store framsteg, og nokon gonger mogeleggjer den også at ein kan få enno meir innsikt kring det som har vore, men ikkje finst lenger. Ein av desse teknologiane er Lidarscanninga av Noreg som ligg tilgjengeleg på www.hoydedata.no. Ein av dei som har gjort viktige og interessante funn med denne teknologien er Lars Holger Pilø, arkeolog i Innlandet fylkeskommune. Han er også godt kjend frå Norge rundt  og spesielt frå prosjektet Secrets of the Ice som undersøkjer funna som kjem fram grunna bresmelting.

Legg att eit svar