Lenkjer

Her finn de lenkjer til nettstader som har generell relevans for dei som er interessert i eigedomshistoristoriske spørsmål. Lenkjene vert delt inn i ulike kategoriar etter funksjonen dei skal fylle, som til dømes søk i arkiv, historiske ordbøker, digitalt tilgjengeleg litteratur.

Dei einskilde prosjekta har utover denne generelle lenkjebasen også eigne lenkjebaser som dei finn på prosjektsidene.  

 

Overordna temasider knytt til eigedomshistorie: 

 • Bergis – ei unik kjelde til informasjon om bymatrikulære forhold. 

http://bergis.uib.no/

 

Digitale arkivsamlingar: 

 • Arkivverket

www.digitalarkivet.no

 • Dokumentasjonsprosjektet:

https://www.dokpro.uio.no/

 

Kjelder knytt til lovgjeving:

 • Lovdata

http://www.lovdata.no

 • Digitaliserte reglement for utføring av jordskiftesakar opp gjennom tidene. 

https://www.domstol.no/no/jordskifterettene/om-jordskifterettene/Jordskiftevirksomheten-i-et-historisk-perspektiv/Gamle-rettleiinger/

 • Statsmaktene

http://www.statsmaktene.no

 • Jussleksikon

https://jusleksikon.no/wiki/Forside

 

Leksikon: 

 • Store norske leksikon:

http://www.snl.no

 • Norsk historisk leksikon:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Leksikon

 • Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft:

http://www.kruenitz1.uni-trier.de/

 • Oppslagsverket oVe

https://www.bergenbyarkiv.no/oppslagsverket/

 • Bergen byleksikon

https://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/

 

Kartsamlingar:

 • Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801-teljinga, og med kommuneinndelinga i 1979:

http://gda.arkivverket.no/norkart/

 • Seeiendom

http://www.seeiendom.no

 • Kulturminnesøk

http://www.kulturminnesok.no

 • Miljøstatus

http://www.miljostatus.no

 • Historiske kart hjå Kartverket

https://www.kartverket.no/kart/historiske-kart/

 • Jordskifterettens arkiv

https://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/kommunelist.wc?ID

 

Litteratur:

 • Nasjonalbiblioteket

http://www.nb.no

 • Kongeleg dansk bibliotek

http://www.rex.kb.dk

 • Bokhylla

http://www.bokhylla.no

 • Slekt1 – oversikt over norske bygdebøker

http://www.slekt1.no

 

Ordbøker: 

 • Dansk historisk ordbok

https://ordnet.dk/ods

 • Svensk moderne og historisk ordbok

https://svenska.se/

 • Fritzners norske ordbok

http://inger.uib.no/perl/search/search.cgi?appid=86;tabid=1275&lang=NOR

 • Torps etymologiske ordbok

http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=208&tabid=2320

 • Förvaltningshistorisk ordbok (finsk-svensk). 

http://fho.sls.fi/

 

Lesing av gotisk handskrift: 

 • Arkivverket si side om lesing av gotisk handskrift

http://gotiskhaandskrift.arkivverket.no/#/home

 • Arkivverket sitt forum for tyding av handskrift

https://forum.arkivverket.no/forum/7-tyding-av-skannede-kilder/

 • Byarkivet i Bergen si nettside om gotisk handskrift, med grundig rettleiar

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-byarkiv/9688/10113/article-125636

 • UiB sitt onlinekurs i gotisk handskrift

http://www.hist.uib.no/gotisk/

 • Rigsarkivet i Danmark sitt onlinekurs i gotisk handskrift

https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/gotisk-haandskrift-introduktion/

Nettutstillingar: 

 • Byen som reiste seg fra ruinene

https://www.bergenbyarkiv.no/bybrannen/#emner

 • Norske mynteiningar gjennom historien

https://www.dokpro.uio.no/umk/tidsreise/tidsreise.html