Om oss

Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie er ei samanslutning av personar som er interessert i ulike spørsmål som relaterer seg til eigedomshistorie. Arbeidet me legg ned i gruppa er noko me gjer i regi av vårt virke eller på frivillig basis. Målsetjinga er at kunnskapen me har og eventuelt opparbeider oss også skal kome samfunnet elles til gode gjennom at den vert formidla på denne nettstaden og i andre fora.

Du er hjarteleg velkommen til å ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet, så svarar me ved neste høve.