Ressursside IKT og e-læring

IKT / AV / ELÆRING STØTTE TIL AHS ANSATTE

Nettsiden her har samlet supportinfo og brukerveiledninger til de IKT verktøy du bruker i din arbeidshverdag, og er ment å være et sted du oppsøker når du får (akutte) digitale problem, trenger datautstyr og / eller vil lære mer om e-læring, bli inspirert til å ta i bruk nye undervisnings- og vurderingsformer.Vi håper at denne nettressursen reduserer tiden du bruker for å skaffe deg IKT / AV support og at den fremmer bruk av studentaktive læringsformer, nettbasert og fleksibel undervisning og effektive (sam)arbeidsbeidsprosesser på AHS.