Institutt for sosialfag og vernepleie

Sosionomutdanningen går nye veier for å engasjere studentene

Som en del av fagplanarbeidet på sosionomutdanningen har Institutt for vernepleie og sosialt arbeid utviklet nye verktøy til bruk i undervisning på bachelorutdanningen:

http://allmenningen.hib.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2010/filmsnutter-i-undervisningen/

 

 

Fritid med mening
Fritid med mening er utviklet av Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Faglig ansvarlig er Kristin Andresen Soldal ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid.

Fritid med mening er en informasjons- og opplæringsressurs for støttekontaktvirksomhet.
http://www.fritidmedmening.no/