Institutt for sykepleiefag

1ste år. Sykepleie

Intramuskulær injeksjon https://www.youtube.com/watch?v=T28f3Xk-8Zk&feature=youtu.be

 

Subkutan injeksjon