Kunnskapsbasert praksis

Senter for kunnskapsbasert praksis har en eget nettside (http://kunnskapsbasertpraksis.no/) Videoene som er brukt finner du her.

Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Denne nettressursen i kunnskapsbasert praksis (KBP) lærer deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Her får du en innføring i hvordan:

  • stille gode spørsmål
  • innhente forskning
  • kritisk vurdere
  • anvende og evaluere

Nettressursen er organisert etter trinnene i kunnskapsbasert praksis og du kan benytte menylinjen over for å navigere. Nettressursen omtaler alle kunnskapskildene i kunnskapsbasert praksis, det vil si forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning, men det er kun den forskningsbaserte kunnskapen som blir omtalt i detalj.

 

Lurer du på hva kunnskapsbasert praksis er? Her får du en liten smakebit på hva kunnskapsbasert praksis kan være.

 

Introduksjon til kunnskapsbasert praksis

 

Introduction to Evidence-based practice

 

Konfidensintervall

 

Effektmål

 

Deskriptiv statistikk

 

Implementeringsforskning

 

Litteratursøk etter kvalitativ forskning

 

Implementering

 

Retningslinjer

 

Systematiske oversikter

 

Boolske operatorer

 

S-pyramiden

 

Søkestrategi

 

Effektmål

 

P-verdi

 

Populasjon

 

PICO

 

Kjernespørsmål

 

Pyramideøvelse

 

Pyramideøvelse Engelsk