BIO133 & BIO 134 MLT ii & iii

I emnene BIO133 og BIO134 (Medisinsk laboratorieteknologi ii & iii) har Gry Sjøholt høsten 2016 benyttet Senter For Nye Medier sin MedieLab til å spille inn en rekke videosnutter som planlegges brukt i undervisningsøyemed i ePraksis prosjektet.

Under ser du to eksempler på noe av det hun har gjort der.