Å fyre for kråkene

Å fyre for kråkene

Studenter ved energiteknologi har sammen med Senter for nye medier laget en film om energieffektivisering i boliger på Landås fra 1950-tallet.