ELE100 & 101 – Elektrofag I & II

I Ele100/1 har Mathias Mathiesen benyttet seg av flere ulike digitale virkemidler i undervisning, bl.a. videopptak av forelseninger med ulike virkemidler, samt oppgaveløsninger via Kahoot.

Under er det eksempler på videoopptak gjort med hhv. AV ustyret som er tilgjengelig i klasserommene, samt opptak gjort vha. en iPad og Swivl utstyr. Swivl er et enkelt og rimelig oppsett som ved hjelp av en sensor med mikrofon, hengende rundt halsen, får en iPad eller iPhone til å følge bevegelsene dine rundt i klasserommet.

 

 

Under vises et eksempel på hvordan en Kahoot for ELE101 er lagt opp.

kahoot_ele101