MAS130 – Grunnleggende elektro og automasjon

I MAS130 har Terje Fykse benyttet seg av videoer både i undervisningsøyemed, programvareopplæring samt til oppgaveregning/eksempler.

Under har vi samlet noen eksempler

Undervisning:

 

Eksempler/oppgaveregning:

 

Veiledning i bruk av programmer: