E-læringsforum ved AIØ

Januar 2016 ble det opprettet et eget e-læringsforum ved AIØ.

Gruppen skal stimulere til engasjement, diskusjon og bruk rundt ulike nye undervisningsformer og metoder ved AIØ.

Gruppen inviterer også til regelmessige samlinger hvor ansatte forteller om erfaringer/prosjekter knyttet til bruk av E-læring i egen undervisning med påfølgende diskusjoner.

Under har vi laget en oversikt over samlingene, med lenker til de ulike presentasjonene som har blitt holdt.

 

Høst 2016

5.10.16 – Thomas Impelluso – Virtuelt klasserom (WizIQ)

2.11.16 – Alexander Selvikvåg Lundervold – “God start – en oppfriskning av matematikken før studiestart – MOOC”

Vår 2016

 Dato  Innlegg#1  Innlegg#2
 10.2.16  Xavier Bonete (SFNM) – Presentasjon av MedieLAB Jan Ove Mjånes (IMM) – Presentasjon av tidligere og pågående elæringsprosjekter innen DAK mm.
 16.3.16 Mats Lyngstad Williassen (AV-gruppe) – Om AV ustyr og bruksområder  Kirsti Lysaker (Bygg) – Om bruk av elæring i etterutdanning våren 2016
 27.4.16  Victoria Popsueva (IMM) – Videoer i MAS111  Tarjei Heggernes (ØkAdm) – Bruk av One Note Classrom våren 2016
8.6.16 Alexander Lundervold – AkademiX

(I presentasjonen: Trykk SPACE for å navigere fremover, SHIFT+SPACE for å navigere bakover, ESC for oversikt over slides. Piltastene for å navigere i oversikten)