ING102 – Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder for datafag

I ING102 har Tarjei Heggernes benyttet seg av SFNM (Senter For Nye Medier) sin MedieLab til å utarbeide en rekke korte videosnutter. Dette er videoer som krever relativt lite tid i studio og minimalt med post-produksjon. Derfor er dette en tidseffektiv måte å utvikle læringsressurser på, så sant du er godt forberedt før du skal gjøre opptak.

Vi har samlet noen av disse snuttene under.