ING101 – Teknologiledelse, økonomi og nyskaping

SIMpLe

SIMpLe (Start-up and Innovation Management simuLation) er en web-basert “spillbasert” plattform som har som hovedmål å stimulere “ikke-økonomi” studenter tli å bli mer innovative og kreative i forhold til entreprenørskap. Plattformen utvikles i et samarbeidsprosjekt mellom HiB og Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn.

SIMpLe baserer seg på faget ING101 – Teknologiledelse, økonomi og nyskaping her ved HiB  samt faget “Start-up and Innovation Management” ved ELTE.

Plattformen vil tilby både læringsressurser i form av ulike presentasjoner, videoer m.m., samt engasjerende og motiverende spill/uformelle konkurranser mellom studentene som deltar.

Oppdateringer om SIMpLe:

05.10.16

Plattformen er nå under utvikling av Integral Vision i Ungarn, og nærmer seg ferdigstillelse.

simple_skjermbilde