Skriv med stil

Tips til veiledere og studenter

I en kunnskapsinstitusjon som HVL skrives det mye til et bredt spekter av lesere. Noen tar dette naturlig og har utviklet sin egen stil, mens andre finner det utfordrende og tidkrevende. Selv om det faglige står i sentrum ved veiledning på studentprosjekter så det også behov for skriveveiledning på prosjektoppgaver.

Det finnes flere gode veiledere, men det kan være nyttig å se nærmere på Søk & Skriv som er laget spesielt for de som skriver oppgave ved universitet og høgskole. Her finner du veiledning og råd om alle deler av oppgaveprosessen, som søking, lesing, skriving og bruk av kilder.

Søk & Skriv (http://sokogskriv.no/) tilhører institusjonene UiB, UiO, NHH og HVL.

Sykepleierne er alltid foran

Bent HøiHelse- og omsorgsminister Bent Høiee sin tale ved åpning av Norsk sykepleierforbunds e-helsekonferanse «Sykepleie i en digital tidsalder» kan leses i sin helhet her.

 

Her er avslutningen:

Kjære sykepleiere.

Dere har en helt spesiell ekspertise og en helt spesiell erfaring.
Dere har en helt spesiell utkikkspost i den norske helsetjenesten!

Tusen takk for at dere bruker den til beste for pasienten.
Tusen takk for at dere bruker den til å være foran.
Alltid foran.
Det er der vi trenger dere.
Men det viktigste er at pasientene trenger at dere alltid er foran.

Datahåndteringsplan i FoU-søknad

Datahåndteringsplan som del av prosjekt

I søknad om FoU-tid pkt 6.1. skal det gis informasjon om prosjektet det søkes om FoU-tid til har en datahåndteringsplan – en beskrivelse av hvordan forskningsdataene i prosjektet skal håndteres, fra start til slutt.

Hva er nytten av en datahåndteringsplan?

Datahåndteringsplanen er et levende dokument som skal sikre en god plan for hvordan innsamlede data i et prosjekt håndteres fra innsamling og til lagring for fremtidig gjenbruk.

FAIR-prinsippene (Findable; Acessible; Interoperable; Reusable) er internasjonale og bør følges for å legge til rette for en videre bruk av forskningsdata.

På NSD sin side er det mulig å lese mer om datahåndteringsplan.