Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Dette danner rammen for regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som ble behandlet i Stortinget tirsdag 19. februar, sikrer en offensiv satsing på forskning, utdanning og innovasjon.

Meld. St. 4 (2018–2019) – Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *