Forskningsrådets helsekonferanse 2019

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Påmelding: https://www.helsekonferansen2019.no/#program

Det blir innlegg og diskusjoner om

  • Globale trender i helse og helseforskning. 
  • Styrking og styring av forskning og innovasjon i helse.
  • Teknologi og helse. Hvilke muligheter og utfordringer tar dette med seg?

I tillegg blir det frisk debatt med politisk posisjon, opposisjon og ledere innen næringsliv, forskere og offentlig sektor.

Plan for kunnskapsløft

KSF presenterte sine anbefalinger om styrking av forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene for HelseOmsorg21-rådet. De anbefaler en regional struktur ledet fra KS og mener at staten må gi et betydelig bidrag i et spleiselag med kommunene.

Lenke til rapporten her.

Vi må være sikre på at vi prioriterer de riktige tjenestene for innbyggerne, og at vi bruker ressursene på en best mulig måte.

KSF-leder Nina Mevold