Vel overstått oppstart av nytt studieår til alle!

Takk for godt fremmøte på utdanningsmøtet. Jeg håper informasjonen dere fikk der ble opplevd som nyttig.

Vi har i oppstarten møtt på flere små og store utfordringer og ulike spørsmål melder seg. Jeg vil her komme med noen oppklaringer som kan være til hjelp:

Tillitsvalgte studenter
Tillitsvalgte studenter blir valgt til studentrådene ved Stord, Sogndal eller Bergen. Videre informasjon og oppgaver får de tillitsvalgte studentene via studentrådene. Profesjonsveiledere får mail fra Atle Baaserud hvor han samler inn informasjon om tillitsvalgte til studentrådene.

GLU 5-10 FoU-oppgave og PEL:
Valgfag kan være både Fag 1, Fag 2 og Fag 3. I alle emneplanene for emne 4 (alle valgfagene) inngår FoU-oppgaven (50 % av eksamen). Hvordan FoU-oppgaven gjennomføres avhenger hvilket semester den er lagt til.

Når emne 4 kommer som del av Fag 2 høsten 2. studieår, skal studentene ha et FoU-arbeid (eksamen), der PEL ikke inngår.

Når emne 4 kommer våren 3. studieår, skal studentene ha en FOU-oppgave, der PEL skal ha en rolle. PEL skal altså bare ha en rolle i emne 4 i valgfaget når faget går om våren 3. studieår, fortrinnsvis fag1.

Eksamen fag 2 GLU 5-10
I emneplanene står det under vurdering:
«deleksamen med 1 FoU-oppgave og 1 mappe/skriftlig /muntlig eksamen, vekta 50% hver»

I forhold til denne eksamen har det meldt seg flere spørsmål:

Spørsmål: Hva om studentene stryker på en av delene? Må de da ta opp igjen begge delene?
Svar: Nei, studentene må bare ta opp igjen den eksamensdelen de stryker på.

Spørsmål: Hva om en student får A på en eksamen og B på den andre? Hva blir da karakteren på vitnemålet når de vektes 50% hver?
Svar: Eksamenskarakteren blir da A, vanlige avrundingsregler.

Spørsmål: Hvis de stryker på FoU-arbeidet eller FoU-oppgaven, kan den da forbedres, eller må de levere ny oppgave?
Svar: Dersom de stryker, kan de forbedre oppgaven. Dersom de ønsker å få en bedre karakter, men ikke har støket, må de lage ny oppgave med ny problemstilling.

Viser ellers her til Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Profesjonsøkter
Profesjonsøkter er obligatoriske for studentene. Dette er forankret i emneplanene for praksis med arbeidskrav om 80% fremmøte på profesjonsøktene. Profesjonsveilederne har ansvar for å føre fravær. I de tilfellene hvor studentene får mer enn 80% fravær, skal studentene søke til studieprogramansvarlig om å få fortsette i studiet.

Sjekk emneplanene
I løpet av de nærmeste dagene vil det bli foretatt noen små endringer i emneplanene. Alle må derfor sjekke emneplanene og informere studentene der hvor det er behov for det.

Om å abonnere på GLUnytt
Det går dessverre ikke an å abonnere på dette nyhetsbrevet (bloggen) i det systemet vi har i HVL nå. Jeg sender derfor mail til alle involverte i GLU. Mailen blir også lagt under GLUnytt.

Jeg håper de av dere som har sendt meg mail eller kommentert i bloggen, og ikke fått svar, har fått svar i denne teksten.
Lykke til videre!