Digitale tidslinjer av lærarstudentar

På fleire samfunnsfagkurs i lærarutdanningane har studentane i eit par år prøvd seg på å lage digitale tidslinjer. Her er tidslinjene som samfunnsfagstudentane på GLU 5-10 laga våren 2019:

Velkomen til historie og samfunnsfag!

Vil du vite meir om kva som skjer på historie- og samfunnsfagstudia i Sogndal? På desse sidene finn du nyttig tillleggsinformasjon til den du finn på hvl.no om studieprogramma historie bachelor, historie årsstudium og samfunnsfag årsstudium i Sogndal, og om samfunnsfag i lærarutdanningane. Du får også uhøgtidlege innblikk i studiekvardagen og fagmiljøet vårt,  du møter tidlegare studentar, og du er hjarteleg velkomen til å skrive her sjølv!