Velkomen til historie og samfunnsfag!

Vil du vite meir om kva som skjer på historie- og samfunnsfagstudia i Sogndal? På desse sidene finn du nyttig tillleggsinformasjon til den du finn på hvl.no om studieprogramma historie bachelor, historie årsstudium og samfunnsfag årsstudium i Sogndal, og om samfunnsfag i lærarutdanningane. Du får også uhøgtidlege innblikk i studiekvardagen og fagmiljøet vårt,  du møter tidlegare studentar, og du er hjarteleg velkomen til å skrive her sjølv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *