Digitale tidslinjer av lærarstudentar

På fleire samfunnsfagkurs i lærarutdanningane har studentane i eit par år prøvd seg på å lage digitale tidslinjer. Her er tidslinjene som samfunnsfagstudentane på GLU 5-10 laga våren 2019:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *